Om mig själv

Jag heter Ann-Marie Abelli och är utbildad beteendevetare, livscoach, mindfulnessinstruktör, ART-instruktör (Aggression Replacement Training), energiterapeut och massör.

Har gedigen utbildning i olika samtals- och kommunikationsmetoder; motiverande samtal (MI), Konsten att samtala, Drama, Scenisk framställning och gestaltning.

Har mångårig erfarenhet som familje-behandlare, ungdomsbehandlare inom socialtjänsten, skolkurator, kriminalvårdare, chef och projektledare.

Att ta steget att våga bli egen företagare kom 2016, då jag gick in i den berömda väggen. Som presterare var jag tvungen att pausa, gå igenom mitt liv och titta på vilka förändringar jag var tvungen att göra.Ann-Marie Abelli - Livscoach och energiterapeut Jag arbetar framförallt i Mellbystrand (Laholm), Göteborg och Västerås, men jag ger även råd-givning och coaching via telefon och gör även hembesök. Detta passar särskilt bra om exempelvis ert företag vill boka mig för flera medarbetare i följd. Vid hem- eller företags-besök tillkommer resekostnader.

Om du har frågor kan du höra av dig till mig via e-post eller messenger.  copyright © 2022 abelli.se